Iedereen wordt al wel eens geconfronteerd met relationele en/of seksuele zorgen. En ook in elke relatie kom je al wel eens spanningen tegen. Soms kan het zijn dat je het gevoel hebt geen vat meer te hebben op deze zorgen, of dat je er – samen met je partner of belangrijke anderen – niet meer uitgeraakt. Met therapie kan je terug meer zicht krijgen op wat er in je omgaat. Het kan je helpen op zoek te gaan naar dieper liggende betekenissen, naar mogelijke groeikansen, en naar belemmerende factoren. Therapie kan kansen creëren om er (terug) over te communiceren, niet alleen met je therapeut, maar ook met je partner, kinderen of andere belangrijke personen in je leven.

In een eerste gesprek bekijken we samen wat precies bij jou individueel of bij jullie als koppel/gezin de zorgen, klachten of moeilijkheden zijn. We staan samen stil bij hoe de moeilijkheden zijn ontstaan, welke factoren er volgens jou of jullie een invloed op hebben, hoe de moeilijkheden geëvolueerd zijn, waar jij of jullie al een duidelijk zicht op hebben en waar minder. Daarnaast bekijken we of een eventuele samenwerking met andere disciplines (uroloog, gynaecoloog, andere psycholoog, kinesist, huisarts, enz.) al dan niet een meerwaarde kan zijn. Ook de verwachtingen die ieder heeft van therapie komen ruim aan bod.

Het verdere verloop van therapie bestaat naast gesprekken eventueel ook uit thuisopdrachten. Deze laatsten zijn een manier om wat besproken is daadwerkelijk uit te proberen. Ik werk voornamelijk vanuit een systeemtheoretische invalshoek, wat wil zeggen dat ik de context van ieder persoon en de gezinsgeschiedenis mee in kaart breng. Onze interacties met anderen creëren ook belangrijke betekenissen voor onszelf en vice versa.